Από την 08/05/2015 υπάρχει πλέον η δυνατότητα να γίνει κάποιος Αυτοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με το πρόγραμμα συμψηφισμού ενέργειας με τη ΔΕΗ (net metering)

 

Τι είναι αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

Είναι όταν έχουμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα σε μια κατοικία ή μια επιχείρηση, που παράγει ενέργεια με σκοπό να την καταναλώσουμε εμείς και όχι να διοχετευτεί στο δίκτυο της ΔΕΗ. Η σύνδεση με τη ΔΕΗ εξακολουθεί να υπάρχει, ώστε όταν δεν έχει επαρκή παραγωγή το φωτοβολταϊκό μας σύστημα (π.χ. το βράδυ) τότε να καταναλώνουμε ενέργεια από τη ΔΕΗ και να μην έχουμε ανάγκη για ακριβές μπαταρίες, όπως στα αυτόνομα συστήματα.

 

Τι είναι ο συμψηφισμός ενέργειας (net metering):

Αντίθετα από τα συνηθισμένα οικιακά φωτοβολταϊκά στις στέγες, που όλη η παραγωγή αποζημιώνεται με συγκεκριμένο ποσό ανά κιλοβατώρα, στο net metering γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός με μετρητή της ΔΕΗ δύο κατευθύνσεων:

 • όταν το ΦΒ παράγει περισσότερο από όσο καταναλώνουμε και διοχετεύεται η παραπανίσια ενέργεια στη ΔΕΗ, τότε καταγράφει το πλεόνασμα και αυξάνεται η ένδειξή του
 • όταν το ΦΒ παράγει λιγότερο από όσο καταναλώνουμε και παίρνουμε από τη ΔΕ την ενέργεια που μας λείπει, τότε καταγράφει το έλλειμα και μειώνεται η ένδειξή του.

NetMeteringSeries_ORIGINAL_3.jpg

 

Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος, υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις:

 1. Στο μετρητή να έχει καταγραφεί πως αθροιστικά η παραγωγή από το ΦΒ ήταν μεγαλύτερη ή ίση της κατανάλωσης στο σπίτι/επιχείρηση, οπότε δεν πληρώνουμε τίποτα για την αξία του ρεύματος δηλ, η ενέργεια που απορροφήσαμε τις στιγμές που δεν επαρκούσε η παραγωγή του ΦΒ, καθώς αυτή συμψηφίζεται με την ενέργεια που έστελνε το ΦΒ στη ΔΕΗ όταν δεν τη χρειαζόμασταν όλη εμείς. Η παραπανίσια παραγωγή ενέργειας από το ΦΒ μας πιστώνεται για συμψηφισμό στον επόμενο λογαριασμό.
 2. Στο μετρητή να έχει καταγραφεί πως αθροιστικά η παραγωγή από το ΦΒ ήταν μικρότερη της κατανάλωσης στο σπίτι/επιχείρηση, οπότε η παραπανίσια ποσότητα ενέργειας που καταναλώσαμε χρεώνεται για συμψηφισμό στον επόμενο λογαριασμό.

Οι μεταφορές χρεώσεων και πιστώσεων συνεχίζονται μέχρι να κλείσει ένα έτος από την ένταξή μας στο σύστημα του netmetering (ετήσια βάση). Τότε, αν έχουμε συνολικά παράξει περισσότερο ή ίσο από όσο έχουμε καταναλώσει τότε δεν πληρώνουμε τίποτα για κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, δεν αποζημιωνόμαστε για το πλεονάζον ποσό ενέργειας που διοχετεύουμε στη ΔΕΗ. *

Αν αντίθετα έχουμε συνολικά καταναλώσει περισσότερο από όσο έχουμε παράξει τότε πληρώνουμε μόνο για την παραπανίσια ενέργεια με το κανονικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Όπως βλέπουμε, γίνεται συμψηφισμός της παραγωγής με την κατανάλωση του σπιτιού ή της επιχείρησης (εξ’ου και ο αγγλικός όρος net metering).

(*Αυτή είναι και η βασική διαφορά από τα συνηθισμένα συστήματα στις στέγες και στις ταράτσες των σπιτιών μας [τα «οικιακά»], που ο ιδιοκτήτης πληρώνεται για την όλη την παραγόμενη ενέργεια με συγκεκριμένο ποσό ανά κιλοβατώρα.)

 

Τι γίνεται με τις λοιπές χρεώσεις:

Οι αυτοπαραγωγοί θα χρεώνονται με το τέλος ΥΚΩ για το σύνολο της μεικτής καταναλισκόμενης ενέργειας από το σπίτι/επιχείρηση, ενώ για το τέλος ΕΤΜΕΑΡ μόνο για τη συνολική ενέργεια που λαμβάνουν από τη ΔΕΗ (μη συμψηφισμένη) και όχι για αυτό που παράγουν.

 

Όσον αφορά στα δημοτικά τέλη, την ΕΡΤ κ.λπ., χρεώνονται όπως και πριν.

 

Προκειμένου να υπολογιστούν τα παραππανω ποσά απαιτείται ένας επιπλέον μετρητής, που θα μετράει την συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το ΦΒ, οπότε η συνολική διάταξη του συστήματος είναι όπως στο σχήμα:

 

Διάταξη μετρητών net metering

 

Όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος:

Η υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή ρεύματος με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) με χρήση φωτοβολταϊκών ορίζει τα παρακάτω:

 • Για τις οικίες, η μέγιστη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος θα είναι 20kW.
 • Για τις επιχειρήσεις, η μέγιστη ισχύς θα είναι 20KW στην Πελοπόννησο, 500kW στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, 50kW στην Κρήτη και 20kW στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, αλλά με την προϋπόθεση ότι δε θα υπερβαίνει σε ισχύ το ήμισυ της συμφωνημένης ισχύς της παροχής της ΔΕΗ.
 • Επιτρέπεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά σε στέγη, δώμα, πέργολα, έδαφος ή επί άλλων κατασκευών (αποθήκη, οικίσκος γεώτρησης), στον ίδιο ή διπλανό χώρο από την οικία/επιχείρηση.
 • Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Η σύμβαση συμψηφισμού μπορεί να υπογραφεί είτε με τον ιδιοκτήτη του χώρου είτε με αυτόν που έχει τη νόμιμη χρήση.
 • Σε πολυκατοικία (ή οικογενειακή διπλο-τριπλοκατοικία) επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου (π.χ. ταράτσα). Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου, σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας ή άλλα δεσμευτικά συμφωνητικά. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων συμφωνητικών, απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών.
 • Η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ είναι είκοσι πέντε (25) χρόνια
 • Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.
 • Αν σε κάποια οικία/επιχείρηση έχει ήδη εγκατασταθεί ΦΒ σύστημα του «Ειδικού προγράμματος» (οικιακό) τότε δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος αυτοκατανάλωσης στον ίδιο μετρητή που μπαίνουν τα έσοδα από το οικιακό ΦΒ.

 

Οικονομική απόδοση - παράδειγμα

Στην Ελλάδα είναι συνηθισμένες ετήσιες καταναλώσεις για ένα από 5.000 ως 8.000 κιλοβατώρες (kWh).

Η τιμή της κιλοβατώρας που χρεώνει η ΔΕΗ στο οικιακό τιμολόγιο μαζί με το ΦΠΑ και τα τέλη είναι 0,188€/KWh. Για τις καταναλώσεις που αναφέραμε παραπάνω το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνει κάθε χρόνο ένα νοικοκυριό χονδρικά είναι από 900€ ως 1500€.

Ας θεωρήσουμε μια μέση περίπτωση νοικοκυριού με ετήσια κατανάλωση 7.000KWh. Για να παράξουμε από το ΦΒ τόση ενέργεια ώστε να μηδενίσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος θα πρέπει το φωτοβολταϊκό σύστημα να έχει περίπου ισχύ 4 kWp (κιλοβάτ).

 

=>  Για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 4KW ισχύος το συνολικό κόστος (κόστος φωτοβολταϊκού και παράβολο αίτησης ΔΕΔΔΗΕ) είναι περίπου 8000€ και σας εξοικονομεί κάθε χρόνο περίπου 1300€.

Ο χρόνος απόσβεσής της εγκατάστασης είναι περί τα 6 χρόνια. Μετά τα 6 και μέχρι τα 25 χρόνια θα είναι σα να έχουμε «κλείσει» τα χρήματά μας σε τραπεζικό λογαριασμό με επιτόκιο >15%!

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας πως οι προβλέψεις μιλάνε για σημαντική αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια (τα τελευταία 6 χρόνια έχει ήδη αυξηθεί 60% το κόστος ρεύματος!), καταλαβαίνουμε το net metering είναι μια συμφέρουσα επένδυση.

 


 

Πρόσθετα πλεονεκτήματα του net metering:

 

Επενδυτική ασφάλεια: όλοι γνωρίζουμε για τις περικοπές που έγιναν στα οικιακά ΦΒ και τις μεγάλες μονάδες, παρότι η σύμβαση ήταν δεσμευτική υποτίθεται, που οδήγησε σε ανατροπή των υπολογισμών των επενδυτών και σε πολλές περιπτώσεις δυσκολία αποπληρωμής των δανείων που είχαν πάρει.

Με το net metering δεν υπάρχει καμία αβεβαιότητα καθώς δεν εισπράττουμε χρήματα αλλά συμψηφίζουμε την παραγωγή με την κατανάλωσή μας.

Ακόμα ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι, αφού «μηδενίζουμε» την κατανάλωσή μας δεν πρόκειται ποτέ να μας απασχολήσουν ξανά οι αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ!

Δυνατότητα δωρεάν θέρμανσης: Οι αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια αντί για πετρέλαιο ή κάποιο άλλο καύσιμο. Αν λοιπόν βασιστούμε σε αυτά για τη θέρμανση της οικίας/επιχείρησής μας τότε μπορούμε να απαλλαγούμε από το κόστος θέρμανσης καλύπτοντας την κατανάλωσή τους από το ΦΒ!

 

 

Η μελέτη και επίβλεψη γίνεται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο μηχανικό μας και η εγκατάσταση από έμπειρα συνεργεία, ενώ ο εξοπλισμός επιλέγεται από όλους τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της αγοράς χωρίς δεσμευτικές αποκλειστικότητες αλλά με γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο από πλευράς τιμής τόσο και από ποιότητας.

Καλέστε μας για πληροφορίες και γενικότερη ενημέρωση και ενδεχόμενη διαμόρφωση μιας προσφοράς προσαρμοσμένης στις ανάγκες σας!